Flere forsikringsselskaber har utilstrækkeligt fokus på innovation!​

Det nordiske marked for forsikring er i disse år i rivende udvikling. Mens de største selskaber har skarpt fokus på forebyggelse, digitalisering og partnerskaber, så har de små og mellemstore selskaber straks sværere ved at følge med. ​

Dette skyldes hovedsageligt, at virksomheden har utilstrækkeligt strategisk fokus på innovation, hvilket overlader de innovative projekter til små grupper af ildsjæle eller pilotprojekter. Ofte stødes der tidligt i processen på så store forhindringer med gamle it-systemer, lovgivning eller manglende ressourcer, at de ender med at skrinlægge projektet, før kunderne nogensinde kommer i nærheden af idéen. Det er ærgerligt, for på den anden side står kunderne og trækker i retningen af mere tilgængelige, relevante og forståelige produkter og services.

​I Thursday Consulting mener vi, at nøglen til fortsat at holde sig relevant som forsikringsselskab bliver at have en fokuseret strategi for innovation, som indeholder tre vigtige faktorer​:

  1. Definér en klar strategi for den innovative udvikling af selskabet. Innovation bør være et centralt og gennemgående tema på tværs af organisationen; digitalt ift. partnerskaber, på produktsiden og i udviklingen af din service til kunderne. ​
  2. Lav hypoteser for innovation og test dem af. Lav pilotprojekter og test nye produkter af på små grupper eller i et dedikeret innovations-test-setup. Benyt test til at skabe en klar forståelse af den relevante kundegruppe og juster løbende.
  3. Fokuser på at forandre måden organisation opererer på og nedbryd siloer – der skal skabes en tværgående kultur, der driver innovationen, og som skal være fleksibel, kundedrevet, agil og teknologisk understøttet.​

Og sidst men ikke mindst; husk at dedikere de ressourcer, der skal til for at implementere de nødvendige forandringer. ​

Vores team af managementkonsulenter har stor erfaring med at hjælpe forsikringsbranchen med innovationsprojekter fra idé til implementering. Hvis du vil vide mere om, hvor din virksomhed står, eller hvordan I kommer videre i arbejdet med jeres innovationsprojekter, så kontakt ansvarlig partner Ola Mortensen.​

Kontakt
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo