Nedbryd siloer, omfavn forandring: Succesfuld Digital Transformation i forsikringsverdenen!

Digitale transformationer i forsikringsbranchen indeholder ofte en udskiftning eller modernisering af selskabernes kernesystem. Kernesystemet bør dog primært ses som katalysator, mens nøglen til at gennemføre en succesfuld digital transformation skal findes i ledelsens og organisationens evne til at udføre gennemgribende forandringer af virksomhedens overordnede strukturer, processer og kultur.

Thursday Consulting forventer, at fremtidens vindere i det digitale forsikringsmarked bliver dem, der formår at skabe en organisation, der kan adoptere til hurtigt skiftende dynamikker i markedet og får gjort op med fortidens accept af lavere forandringshastighed.

I Thursday Consulting mener vi, at der er tre vigtige overordnede faktorer, der skal tages i betragtning, når forsikringsselskabets digitale transformation gennemføres i forbindelse med en kernesystem udskiftning:

  1. Fokuser på at forandre måden organisationen opererer på og nedbryd siloer – der skal skabes en tværgående kultur, der driver forandring, og som skal være fleksibel, kundedrevet, agil og teknologi understøttet
  2. Vær bevidst om behovet for at transformere sig fra en virksomhed drevet af fokus på produkt, til en virksomhed der ser på hele værdikæden for at skabe fokus på kunden
  3. Involver hele ledelsen i at skabe forandring på tværs af hele virksomheden. Det skal være en fælles mission, og ansvaret bør ikke være placeret i enten forretningen eller IT.

Vores team af managementkonsulenter har stor erfaring med at hjælpe finansielle selskaber med den digitale transformation. Hvis du vil vide mere om, hvor din virksomhed står, eller hvordan I kommer videre i arbejdet med den digitale transformation i forsikring, så kontakt Lars Pontoppidan eller Ola Mortensen.

Kontakt
Lars Noer Pontoppidan
+45 30365830
Email Logo
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo