Få styr på din risikostyring, når du samarbejder med tredjeparter om IT-løsninger!

Stigende afhængighed af eksterne leverandører, partnere og tjenesteudbydere betyder, at virksomheder i højere grad er sårbare over for en række potentielle risici forbundet til disse tredjeparter. Det er derfor afgørende for virksomheder at implementere robuste mekanismer for at identificere, evaluere og håndtere disse risici effektivt.

Ydermere er tredjepartsrisikostyring også en væsentlig del af kommende lovgivningspakker (f.eks. DORA og NIS2), hvorfor fokus på området ikke bare er nice-to-have, men need-to-have.​

Så hvordan kommer man i gang med at sikre en robust tredjepartsrisikostyring?

Her er tre bud på fokusområder, man bør overveje:

  1. Sikre overblikket ​ For at kunne styre og håndtere risici forbundet med tredjeparter, er det helt centralt at etablere og vedligeholde et overblik over disse. Risici bør ledsages af konsekvensanalyser, der kan hjælpe til at definere risikobaserede indsatser forbundet med hver enkelt tredjepart på baggrund af relevante parametre for virksomheden.​
  2. Definer proces for opfølgning og monitorering​ Tredjepartsrisikostyring er en kontinuerlig opgave, der løbende skal følges op på. En tredjeparts kritikalitet skal være definerende for hvor hyppigt og stringent, der følges op. Det er nødvendigt med en proces for, hvordan dette sker mest hensigtsmæssigt.​
  3. Sikre exit-strategi ​ En afhængighed til en tredjepart medfører sårbarheder, man ikke altid selv er herre over. Det skal derfor sikres, at man har exit-strategier på plads for at komme ud af forholdet til tredjeparten, såfremt det bliver nødvendigt. En væsentlig del af dette er at få defineret hvilke scenarier, der kan udløse en exit og få fastsat succeskriterier for exit-planen.​

I Thursday har vi et dedikeret team af managementkonsulenter med fokus på IT og digitalisering, som har erfaring fra en lang række opgaver med IT-risikostyring. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan styrke din tredjepartsrisikostyring, så kontakt Senior Manager, Signe Christine Holbech Korsby.​

Kontakt
Signe Christine Holbech Korsby
+45 20315090
Email Logo