Beskyt forretningen mod it-nedbrud med en risikobaseret tilgang!

Forretningskontinuitet er essentielt. Ved uventede nedbrud skal kritiske processer reetableres til normal drift så hurtigt som muligt, og ledsagende tab skal minimeres. En struktureret og risikobaseret tilgang til Business Continuity Management (BCM) kan medvirke til dette og realisere værdien af robuste processer.

Her er tre skridt på vejen for at etablere BCM som et proaktivt fokusområde og sikre et robust setup, der er på forkant.

  • Ledelsesforankret risikobaseret tilgang: Gør BCM til en strategisk prioritet og sikr, at ledelsen evaluerer regelmæssigt og bruger organisationens risikoappetit til at guide arbejdet. En risikobaseret tilgang skal sikre, at kritiske processer bliver identificeret, at disse bliver fyldestgørende og effektivt understøttet af BCM setuppet, og at dette er tilpasset den pågældende kontekst.
  • Tredjepartsrisiko: Forstå jeres leverandørers og samarbejdspartneres risici og robusthed. Det er væsentligt, at hele værdikæden bliver taget højde for i udformningen af BCM, således at risikovurderinger og planer også dækker kritiske leverandører med indvirken på de kritiske processer.
  • Test og genbesøg: BCM setuppet skal testes og genbesøges regelmæssigt for at sikre, at medarbejdere er bekendte med deres rolle, at der ikke er gaps i planen, og at setuppet er up-to-date og forbliver relevant.

Et velfunderet BCM setup vil sikre jer mod de finansielle tab og tab af omdømme, der måtte opstå, hvis kritiske processer ikke kan udføres samt sikre, at relevant lovgivning imødekommes. Derfor er det vigtigt, at det er robust, relevant og lever op til gældende krav. Det sidste bliver kun mere centralt med introduktionen af den europæiske lovgivning Digital Operational Resilience Act (DORA).

I Thursday har vi et dedikeret team af management konsulenter med fokus på it, digitalisering og compliance, herunder BCM, som kan hjælpe jer på vej med at vurdere og opdatere jeres BCM setup. Hvis du vil vide mere om, hvordan Thursday kan hjælpe med at sikre et relevant og robust BCM setup som et skridt på vejen til at blive klar til DORA, så kontakt partner Morten Lundberg Rasmussen.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo