Hvorfor er test af kernesystemer i forsikring så svær at opnå succes med?

Når store opdateringer eller udskiftninger af kernesystemet er klar til system-, accept- eller end-to-end-test oplever mange, at testen har en tendens til at trække ud. Det kan være frustrerende, driver store omkostninger, og mange nøgleressourcer bliver bundet op i lange perioder.

Vores erfaring er, at årsagen ofte findes i en kombination af for lav tids- og ressourceprioritering af testen, og en tilgang til risici mellem testere og ledelse, som ikke matcher. Testere og aktuarer vil ofte teste så mange dele af systemet om muligt, for at sikre et minimum af fejl, når løsningen tages i produktion. Ledelsen har omvendt fokus på synergier, gevinster og kunde/investorer/bestyrelse, og har derfor fokus på at tage systemet i brug.

Da hverken testere eller program er interesserede i at release løsninger, som fejler og presser forretningen, er det vigtigt, at ledelsen sikrer alignment i tilgangen til risici i forbindelse med go live.

I Thursday Consulting anbefaler vi følgende punkter til en succesfuld test:

  1. Prioriter ressourcer og tid til test af systemets kritiske hovedveje for at sikre, at større bestande ikke fejler
  2. Definer klare acceptkriterier, der er afstemt med alle interessenter, og dermed skaber et tydeligt beslutningsgrundlag om et område kan godkendes i testen.
  3. Skab en fælles forståelse for den kritiske vej igennem hele testen. Ledelsen bør både kommunikere klart om den risikobaserede tilgang, sikre alignment med programmet og tage ansvaret for evt. fejl i forbindelse med go live.

Ved at benytte vores tre råd optimeres testen, der skabes fælles forståelse af risikobilledet, og det skaber bedre overblik over ressourcetrækket - både generelt og i relation til nøglepersonerI Thursday har vi et team af Aktuarer, som kan hjælpe med at sikre kontinuerlig fremdrift i testen. Hvis du vil vide mere om, hvordan du sikrer et succesfuldt testforløb, så kontakt Ola Mortensen

Kontakt
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo