Forsvinder rådgiveransvaret med selvbetjeningsløsninger?

Selvfølgelig ikke. Selvbetjening er på tapetet i de fleste større forsikrings- og pensionsselskaber - og med god grund. Det giver kunden en effektiv og fleksibel service, og det gavner virksomhedens bundlinje. For kunden er det befriende og ’let’ at ændre i eksempelvis dækninger på sine forsikringer eller ved opsætningen på sin pensionsopsparing.

Det kan dog risikere at blive ’for’ let, hvis kunden ændrer ved kritiske dækninger eller investerer sin pension for risikabelt i forhold til deres livssituation.

Af samme grund har Finanstilsynet i juli i år udsendt en udtalelse, som omhandler god skik på selvbetjeningsløsninger – og hvor der lægges vægt på rådgiveransvaret, som de finansielle virksomheder har.

Men hvordan lever man som virksomhed op til sit rådgiveransvar, når kunden selv kan foretage sine ændringer?

Her er tre gode råd:

  1. Lav en kortlægning af de ændringer, som kunderne selv kan foretage på jeres selvbetjeningsplatform.
  2. Gennemgå ændringerne i relation til forskellige kundesegmenter og kategoriser dem efter, hvor risikable de er for det enkelte segment at ændre i.
  3. Sørg for, at de mest kritiske ændringer kun kan foretages efter dialog med jeres rådgivere.

Ovenstående stiller dog store krav til en hurtigt reagerende kundeservice, da man risikerer at miste omsætning, hvis kunden bremses i sine ændringer.Vil du vide mere?

I Thursday Consulting har vi et helt team, der hjælper finansielle virksomheder med digitale kunderejser, compliance og transformationer, - både på strategisk og operationelt niveau.​Hvis du vil vide mere om at skabe trygge rammer for din digitale kunderejse, så kontakt partner i Pensions- og forsikringstransformation, Mads Lauridsen

Kontakt
Mads Lauridsen
+45 40559175
Email Logo