Hvem implementerer forandringer i din organisation?

Alle gode strategier og operationelle manøvrer eksekveres ved, at nogen skal gøre noget andet, end de plejer. Derfor er din virksomheds store it-transformation, strategiske opkøb, outsourcing, nearshoring eller opstramning af jeres forretningsmodel helt afhængig af, at medarbejderne spiller med og lever forandringen i hverdagen.

Ofte placeres ansvaret for forandringen i et program, hos en afdelingsleder eller i en dedikeret change management-afdeling, som man uddelegerer implementeringen til og dermed også realiseringen af ledelsens beslutning.

Her er en stor risiko, at ledelsen kommer for langt væk fra forandringsprocessen. Hvis man har en synlig og aktiv ledelse, er sandsynligheden for en succesfuld implementering 6 gange større, mens en mere anonym ledelse er den stærkeste markør for fejlslagne transformationer.

Så hvordan sikres det, at ledelsens beslutninger får de bedste muligheder for at blive realiseret og levet i organisationen?

  1. Synlig og aktiv ledelse under hele transformationen. Præsenter selv forandringen og deltag undervejs i milepæle og andre ceremonier
  2. Kortlæg modstand, du kan forvente hos medarbejderne, samt hvordan den håndteres
  3. Sørg for, at medarbejderne er rustet til at varetage nye opgaver (personligt, fagligt mv.)
  4. Styrk transformationen ved at forankre formelle strukturer, der understøtter forandringen i organisationen

Forandring kræver meget af den enkelte medarbejder og af organisationen som helhed. Derfor er det helt centralt, at ledelsen går forrest og markerer vigtigheden af forandringen.

I Thursday har vi erfarne konsulenter, som har drevet store og små transformationer, og vi sparrer ofte med vores kunder om forandringer på både strategisk og operationelt niveau.Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan få dine forandringer sikkert implementeret, så kontakt Patrick Lehto Dahl.

Kontakt
Patrick Lehto Dahl
+45 30446588
Email Logo