Optimer din organisationsstruktur og opnå øget eksekveringskraft!

Med ambitioner om vækst eller ændringer i markedsforhold, er det vigtig at stoppe op og gøre status på sin organisations nuværende performance, omkostningsniveau og kapabiliteter. Uhensigtsmæssige strukturer er den grundlæggende årsag til mange af de problemer, vores kunders ledelser kæmper med. Optimering af din organisations struktur er en potentiel kilde til vedvarende konkurrencefordele og øget eksekveringskraft.

Men hvordan skabes sammenhæng mellem forretningsstrategien og organisationens processer, systemer og kultur?

Her er tre gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med organisationsanalyse og design.

  1. Evaluer om jeres nuværende organisering understøtter jeres overordnede strategi, reducerer unødvendig kompleksitet i snitflader og giver klar ansvarlighed og styring, og derved optimal performance.
  2. Sørg for at få dykket ned i de kritiske arbejdsprocesser, strukturer, systemer og kapabiliteter. Er I organiseret rigtigt ift. den fremtid, I kigger ind i? Har I det rette antal mennesker? Og er de placeret de rigtige steder?
  3. Opstil klare designprincipper og succeskriterier for at kunne fastholde stringent organisering og høste målbare effekter.

En god organisering forudsætter en optimal struktur, der tager udgangspunkt i organisationens strategi med klare sammenhænge til processer, systemer og medarbejdere.

I Thursday har vi et helt team af managementkonsulenter, der fokuserer på kapabilitetsdrevet strategianalyse, organisationsdesign og forandringsledelse, og vi drøfter ofte disse problemstillinger med vores kunder - både på strategisk og operationelt niveau.

Hvis du vil vide mere om at optimere din organisationsstruktur og derved opnå øget eksekveringskraft, så kontakt ansvarlig partner i Thursday, Robert Bo Jensen.

Kontakt
Robert Bo Jensen
+45 53538263
Email Logo