Hvordan bygges levedygtige produkter i forsikring og pension?

Nye markedskrav såsom hurtig selvbetjening, produktoverblik og opsparing i realtid er blevet konkurrenceparametre i forsikring og pension. Flere virksomheder forsøger derfor at komme dette i møde ved udskiftning af forældede systemer og implementering af nye tidssvarende produkter.

Risikoen er dog, at man bygger videre på gamle produktplatforme og dermed ikke foretager de nødvendige justeringer. Konsekvensen bliver ofte lange svartider fra systemerne, omkostningstung og tidskrævende vedligeholdelse af produkter, tunge processer eller mere komplicerede produkter.

I Thursday anbefaler vi altid, at man begynder med at definere et klart målbillede for virksomhedens fremtidige produkter – herunder at identificere funktionalitet og varianter, som ikke længere er relevante. Her er tre gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med produktudvikling:

  1. Gør produkter mere enkle gennem oprydning i dækninger, tariffer, versioner og processer. Undgå overkomplekse løsninger og særlige dækninger til mindre kundegrupper.
  2. Brug jeres målbillede til at skabe sammenhæng på tværs af produkter og systemer. Sørg for løbende dialog og koordinering på tværs i organisationen.
  3. Dokumentér løsningerne og prioriter uddannelse af medarbejdere.

De stigende krav fra markedet lægger et pres på it- og produktudvikling i virksomhederne. Det er dog vigtigt ikke at igangsætte ny produktudvikling, før et klart målbillede er defineret, og der er ryddet op i udaterede produkter og funktionalitet. Hvis dette ikke sker, risikeres lange svartider og vedligeholdelse af gamle produkter, som forringer synergierne af de nye og opdaterede produkter samt funktionalitet.

I Thursday har vi et team af aktuarer og managementkonsulenter, der har dyb kendskab til produktudvikling i forsikrings- og pensionsbranchen. Hvis du vil vide mere om at udvikle og ensrette produkter, så kontakt Ola Mortensen.

Kontakt
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo