Kunstig intelligens: Det nye værktøj i den gamle værktøjskasse

AI er overalt i øjeblikket. ChatGPT var årets ord i 2023. Begreberne AI og Generative AI bruges i flæng om den nye teknologi, der kraftigt vil påvirke den måde, vi arbejder på som individer og organisationer. Vi er i gang med intet mindre end en ny industriel revolution, som omhandler AI’s evne til at automatisere og effektivisere vores beslutningsprocesser.

De fleste virksomheder har allerede besluttet, at de skal have en strategisk tilgang til AI. AI bliver i fremtiden simpelthen en integreret del af den måde, man driver en effektiv forretning på. Et spørgsmål går igen hos alle: Hvordan kommer vi videre fra vores intention om at integrere AI i vores forretning til faktisk at skabe forretningsmæssige resultater, eksempelvis inden for marketing, prissætning, projektstyring, lagerstyring og indkøb m.m.?

I Thursday interesserer vi os voldsomt for dette. Her er vores anbefaling baseret på konkret erfaring fra en række større virksomheder:

  1. Erkend, at der (næsten) ikke er noget nyt under solen AI er et superværktøj. Arbejdet med at finde konkret anvendelse er et detaljeret arbejde, som kræver dyb forretningsforståelse og evnen til at gennemføre innovationsprocesser. Selvom AI-teknologien er ny, så kender alle organisationer til arbejdet med at finde og implementere anvendelse fra andre store transformationsprojekter.
  2. Tænk i beslutninger AI som værktøj handler fundamentalt om beslutningsmæssige processer baseret på relevante data. Når vi skal finde frem til de processer, hvor vi vil anvende AI, skal vi primært lede efter beslutningsprocesser, som kan gøres mere nøjagtige og/eller skalerbare ved at støtte dem maskinelt.
  3. Kom i gang, nu ChatGPT og lignende sprogmodeller er ‘folkelige’ i den forstand, at de er nemme og hurtige som individ at komme i gang med. Organisatorisk anvendelse af AI-værktøjer til at generere indsigt om virksomhedens performance er dog langt mere kompleks, da ledelsen her skal forholde sig til risici, kvalitetssikring, sikring af data, lovgivning, teknologisk platform med mere. Samtidigt er AI-specialistviden en knap ressource. De, der kommer i gang nu, har en god chance for at sikre de indre rammer og kompetencer og dermed få et forspring i markedet.

I Thursday har vi mange års erfaring med at omsætte teknologimuligheder til konkrete forretningsmæssige resultater. Kontakt partner og ansvarlig for Data & AI i Thursday, Morten Raaberg, hvis du vil vide mere.

Kontakt
Morten Raaberg
+45 30936612
Email Logo