Sådan skaber du værdi med kommunikation i transformationen!

Der er sket en ændring i vores forhold til arbejdslivet og måden hvorpå, vi vælger arbejdspladser til og fra. En stigende gruppe arbejdstagere søger i disse år mod virksomheder, hvis værdier og formål er forenelige med deres egne.

Dette stiller helt andre krav til, hvordan virksomheden kommunikerer til både omverden og medarbejdere under eksempelvis en større transformation. Nu bør fokus i højere grad være på formål og værdiskabelse for både medarbejder og virksomhed, og kommunikation om transformationen bør altid spejle sig i virksomhedens værdier.

Her er tre gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan drive en værdibaseret transformation og dermed sikre, at medarbejderne er med på rejsen:

  1. Kontekstuel værdi: Planlæg kommunikation efter, hvilke konsekvenser forandringen skaber i relation til både virksomhedens værdisæt og for den enkelte medarbejder. Overvej hvordan transformationen spiller sammen med virksomhedens værdier og brug dem som løftestang i kommunikationen til medarbejderne.
  2. Transparens: Lav en plan ikke blot for målet og midlet, men for forskellen mellem det gamle og det nye. Så folk forstår forandringen, og hvordan rejsen ser ud fra A til B. Vær til rådighed og anerkend, at informationsbehovet er stort under en forandring også selvom, der ikke nødvendigvis er meget nyt at fortælle.
  3. Inklusion: Inddrag de berørte i implementeringen, så der skabes en følelse af ejerskab over processen og målet. Gør målbilledet attraktivt i relation til virksomhedens værdier, og skab dermed lyst til forandring og ejerskab hos medarbejderne.

Individets behov og krav til virksomheder fremtvinger nye måder at tænke kommunikation og værdier ind i virksomhedernes virke generelt og transformationer specifikt.

I Thursday har vi et team af management konsulenter, der fokuserer på strategi og transformationer, og vi drøfter ofte disse problemstillinger med vores kunder - både på strategisk og operationelt niveau. Hvis du vil tale mere om, hvordan man driver en værdibaseret transformation, så kontakt Robert Bo Jensen.

Kontakt
Robert Bo Jensen
+45 53538263
Email Logo