Hvordan tilpasser du forretningsmodellen til en ændret markedssituation?

Efter en årrække med økonomisk opsving, står vi nu overfor en tumultarisk periode, som sætter spørgsmålstegn ved om nuværende forretningsmodeller bør gentænkes.

En udefrakommende driver for transformation bør ses som en mulighed for at fokusere forretningen eller omlægge til nye, mere effektive og ofte mere digitale forretningsmodeller.

Vi har god erfaring med, at en kapabilitetsdrevet strategianalyse er en god tilgang til dette. Kapabiliteter beskriver de egenskaber, der gør virksomheden i stand til at operere i markedet, og udgøres af virksomhedens processer, menneskelige kompetencer og teknologi.

Her er tre gode råd, når I tilpasser jeres forretningsmodel:

  1. Skab din unikke formular for succes under den ændrede markedssituation, og artikuler hvordan I kommer til at vinde i over konkurrencen gennem disruption af forretningsmodellen
  2. Identificér og kategorisér kapabiliteter efter om de er A - differentierende ift. konkurrenceevnen i dag, B - innovationsdrivende som driver fremtidig vækst og C – Basis-kapabiliteter som er vigtige, men som ikke skaber konkurrencefordele.
  3. Etabler roadmap for strategiske tiltag, som sikrer investering i de differentierende og innovationsdrivende kapabiliteter og tilpas organisationen for at understøtte dem.

Hos Thursday Consulting har vi et team af erfarne konsulenter, der kan facilitere et kapabilitetsdrevet strategiforløb med udgangspunkt i et afprøvet rammeværk, der hjælper dig med at transformere din forretningsmodel, samtidig med at du identificerer og beskytter de kapabiliteter, der driver din virksomheds fremtidige succes.Hvis du vil vide mere, så kontakt ansvarlig Partner Robert Bo Jensen eller Partner Nicklas Bing.

Kontakt
Robert Bo Jensen
+45 53538263
Email Logo