At kigge mod skyen bringer en række åbenlyse og anerkendte fordele med sig – fremtidssikring, skalerbarhed og sikkerhed etc.

Fordelene er bredt anerkendt og kan medvirke til en forretningsmæssig værdiskabelse, hvis tilgang og implementering sker med fokus på de rette opmærksomhedspunkter.

På trods af lempelse af en række regulatoriske udfordringer må det ikke bringe fokus væk fra at sikre en fyldestgørende og betryggende tilgang til ibrugtagning af Cloud.

Hvad ser vi ofte, er en udfordring?

Baseret på vores erfaring ser Thursday en række områder, hvor et genbesøg af nuværende tilgang har været nødvendig for at sikre, at tilgangen også kan rumme en større brug af Cloud-løsninger – herunder:

  • En anskaffelsesproces, der inddrager interessenter hvor relevant og sikrer fyldestgørende beslutningsgrundlag
  • En pragmatisk og risikoafvejet tilgang til efterlevelse af regulatoriske samt interne krav
  • En fælles forståelse for og imødekommelse af ændringer i ressource- og kompetencebehov
  • En risikobaseret tilgang til forretningskontinuitet ved hændelser samt etablering af exit-strategi

Ovenstående er ikke en udtømmende liste, men det er i udgangspunktet områder, vi altid vil anbefale at have et øje på, når der kigges mere og mere mod Cloud.

Fokusområder kan dog ikke sættes på generisk formel.

Ikke to Cloud-implementeringer eller selskaber er ens. Vi anbefaler derfor altid at etablere et overblik og en fælles forståelse af, hvor en potentiel indsats er krævet, såfremt man kigger mere mod skyen.

Dette kan gøres gennem et accelereret workshop-forløb med hurtig og synlig værdi – her kan anvendelse af Thursdays Cloud-rammeværk sikre en holistisk tilgang, så alle sten bliver vendt.

Er du interesseret i at høre mere om ovenstående forløb og Thursdays Cloud-rammeværk kan du tage kontakt til partner Morten Lundberg Rasmussen.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo