Sådan sikrer du gevinstrealisering af din pensionskerne-transformation!​

I den danske liv- og pensionsbranche oplever vi i øjeblikket, at adskillige selskaber står overfor, eller allerede er dybt involveret i kernetransformationer. En transformation af et pensions-kernesystem bliver uundgåeligt en stor opgave, og det skaber ofte sit eget tyngdepunkt i en virksomheds organisation. Både formelle ændringsønsker og uformelle/emergerende logikker i projektorganisationen vil løbende udfordre projektets fokus, og ledelsen må derfor sikre, at der opstilles strukturer og målpunkter, som understøtter baggrunden for transformationen. ​

Dette kræver konstant opmærksomhed, klar kommunikation og et skarpt fokus på den forretningsmæssige værdi, man er sat i verden for at skabe. ​

Vi har samlet tre gode råd, som kan hjælpe med at sikre, at værdien i en kernetransformation indfries.​

  1. Definer stærke hjørnesten og styringsprincipper Undervejs i enhver større transformation, vil man støde på ændrede eller nye krav fra forretning, IT, compliance eller omverdenen generelt. Udvidelser og ændringer til projektkrav er umulige helt at undgå, men stærke principper for transformationen støttet af en konkret business case, kan fungere som værn mod de fleste udvidelser​.
  2. Nedbryd business casen i delleverancer, som skaber værdi løbende Opbyg en business case, som tager udgangspunkt i de overordnede styringsprincipper. Nedbryd derefter casen i en leveranceplan over værdiskabelsen i projektet og definer konkrete målepunkter, som understøtter dette. Et kontinuerligt fokus på en veldefineret gevinstrealisering vil sikre en klar retning gennem hele projektet. ​
  3. Ejerskabet forankres i ledelsen Det bør sikres, at de nødvendige ressourcer, medarbejdere og støtte-enheder er til rådighed under hele projektet levetid. Det kræver ofte en hård opgaveprioritering i resten af forretningen, hvorfor den interne forventningsafstemning mellem projekt og forretning er kritisk og bør afstemmes tidligt samt forankres i ledelsen​. ​

Er din virksomhed klar til at tackle disse udfordringer?

I Thursday har vi et team af management konsulenter, der fokuserer på transformationer i pension, og vi drøfter ofte disse problemstillinger med vores kunder - både på strategisk og operationelt niveau.​

Hvis du vil vide mere om at optimere din kernetransformation, så kontakt ansvarlige partnere i Thursday, Mads Lauridsen og Ola Mortensen.​

Kontakt
Mads Lauridsen
+45 40559175
Email Logo
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo