Brug Finanstilsynets fokus på POG-regler som katalysator for produktudvikling i Forsikring og Pension

I en ny undersøgelse sætter Finanstilsynet fokus på danske forsikrings- og pensionsselskabers fremdrift i implementeringen af POG forordningen. Forordningen stiller krav til selskabernes produkters relevans i forhold til kunderne/målgruppen, og konklusionen er klar; de danske selskaber er ikke i mål og mangler generelt at kortlægge deres målgrupper.

Forordningen kræver særligt fokus på væsentligheden af produkterne, da reglerne pålægger selskaberne at have processer, der sikrer, at virksomhedens produkter til enhver tid er relevante for kunderne. I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen har Finanstilsynet udtalt, at selskabernes arbejde med POG-forordningen vil være blandt tilsynets indsatsområder frem mod 2025. Det er derfor vigtigt, at selskaberne i den finansielle sektor har en strategi for ændringer og udvikling af nye produkter.

I Thursday Consulting mener vi, at der er tre vigtige overordnede faktorer, der skal tages i betragtning, når man udvikler eller vedligeholder sin produktstrategi med tilhørende processer:

  1. En afdækning af kundegruppens behov og karakteristika ved udviklingen af nye produkter og større ændringer af eksisterende produkter.
  2. Processerne i POG-forordningen skal være dokumenteret og implementeret i praksis som en del af den daglige produktudvikling.
  3. En beskrevet og implementeret proces for løbende overvågning af kundernes behov sikrer, at produkterne hele tiden kan opdateres og lever op til målgruppens skiftende behov og karakteristika.

Ved at have en struktureret tilgang for større ændringer og udvikling af nye produkter er det muligt at have en fremtidssikret produktstrategi med underbyggende processer for implementering af nye produkter, som matcher kundernes behov for regelsættet fra Finanstilsynet.

Vores team af aktuarer og managementkonsulenter har stor erfaring med at hjælpe finansielle selskaber med både produktstrategi og -udvikling. Hvis du vil vide mere om, hvor din virksomhed står, eller hvordan I kommer videre i arbejdet med implementeringen af POG-forordningen, så kontakt Mads Lauridsen.

Kontakt
Mads Lauridsen
+45 40559175
Email Logo