Forsikringsdistribution står i en brydningstid

Stadig flere forbrugere foretrækker digitale interaktioner, og det gælder også forsikringsbranchen. Færre kunder ønsker at tage tilfældige telefonmøder med forsikringssælgere, og en stadig faldende del af policerne bliver indtegnet via denne kanal. Samtidig må de etablerede forsikringsselskaber på sigt forvente at blive stadig mere udfordrede af nye digitale selskaber med digitale forretningsmodeller. ​

Hvis man fortsat vil være blandt fremtidens distributionsledere, vil det kræve fokuseret og langsigtet investering i de digitale kapabiliteter. Konkret ser vi tre fokusområder, som forsikringsselskaber bør tage til sig i deres langsigtede strategi:

  1. Produktforenkling til understøttelse af digitale kanaler og agenturer: Traditionelle forsikringsprodukter er ofte for komplekse til at være et godt fit med digitale salgskanaler og skadeautomatisering. Der vil derfor være behov for at gentænke produktdesignsprocesser og produktforenkle for at gøre rådgivningen intuitiv at formidle digitalt til kunden eller via agenturer.
  2. Øget investering i selvbetjeningsløsninger: Forsikringsselskaberne bliver nødt til fortsat at investere i at udvide og forbedre selvbetjeningsværktøjer for bedre at understøtte kunde- og agenttilfredshed. Samtidig er løsningerne nødt til at bygge på en arkitektur, der nemt kan understøtte nye kanaler, så profitabilitet ikke bliver kannibaliseret af høje IT-omkostninger.​
  3. Større brug af data til forbedring af kunderejsen: En væsentlig del af købsprocessen er fortsat relateret til indhentning af data til indtegning og rådgivning. Forenkling af den digitale kunderejse og digital rådgivning er derfor betinget af større indhentning og anvendelse af data.

Mange selskaber investerer allerede i disse ting, men succes vil i vores optik afhænge af evnen til at koordinere og eksekvere strategien på tværs af hele forretningen og IT og ikke som selvstændige initiativer. ​

I Thursday har vi et team af managementkonsulenter, der har stor erfaring med strategi, digitalisering og kernesystemer i forsikring og kan rådgive fra strategi til eksekvering. Hvis du vil vide mere om at skabe trygge rammer for jeres digitale kunderejse, så kontakt ansvarlige partnere for forsikringstransformation i Thursday, Lars Pontoppidan og Ola Mortensen.​

Kontakt
Lars Noer Pontoppidan
+45 30365830
Email Logo
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo