Startup strategi: Fornyet fokus på sund kerneforretning!

Værdiansættelser for startups er faldet med 50 % (Børsen), og det stiller store krav til arbejdet med organisationens strategi i alle dimensioner. Kravene øges på tværs af næsten samtlige traditionelle målepunkter, og ikke mindst på profitabilitet.

At skifte fokus fra en ekstrem vækststrategi til i højere grad at have fokus på den sunde kerneforretning med bæredygtige resultater på en kortere tidshorisont kræver nye tilgange og kompetencer for de ekstreme vækstvirksomheder.

Vi råder til, at man systematisk revurderer både det strategiske, taktiske og operationelle niveau i organisationen:

  • Strategisk: Hvad er jeres kritiske succesfaktorer, er de de samme som før? Er der skift i jeres strategiske risici? Skal den grundlæggende vækstmotor justeres?
  • Taktisk: Hvordan kan jeres udviklingsplaner re-prioriteres, så der også fokuseres på mere kortsigtede gevinster frem for kun at bygge til en fjern fremtid? Kan eksisterende kunder gøres mere profitable frem for at tiltrække helt nye?
  • Operationelt: Hvor kan I selv optimere balancen mellem udgifter og indtjening? Hvor effektive er jeres processer? Kommunikerer I hvad de sværere økonomiske tider betyder for jeres organisation og for strategien?

Giv jer selv tiden og muligheden for at vælge rigtigt og finde den adaptive strategi, som bedst passer til din jeres organisations situation og behov i det ændrede økonomiske miljø.Benyt muligheden til et eftersyn af den overordnede strategi, og vær proaktiv både overfor organisationen, bestyrelsen og jeres investorer (nuværende og fremtidige).

I vores arbejde med ”Scaleup Strategy” rådgiver vi vækstvirksomheder i et fleksibelt format, som altid skræddersys jeres specifikke situation og behov. Hvis du vil vide mere, så kontakt ansvarlig partner Steen Morey Nellemann Olesen.

Kontakt
Steen M. N. Olesen
+45 30687627
Email Logo