Forbedret tilgang til Business Continuity for kritiske IT-systemer

For de fleste virksomheder er det afgørende at være i stand til at kunne holde forretningen kørende i videst muligt omfang ved IT-nedbrud eller andre forstyrrende hændelser. Ofte fokuserer virksomhederne på at sikre IT-systemerne enkeltvis med den risiko, at det kan sløre blikket for forretningens kritiske og tværgående kerneprocesser.

Det er således vigtigt at kortlægge de processer, som IT-systemerne skal understøtte for at kunne afgøre hvilke IT-systemer, der er mest kritiske og skal omfattes af dit business continuity setup. Man kan derfor med fordel benytte en procesorienteret tilgang. Dette vil medvirke, at alle elementer fra systemer til eksterne leverandører og ressourcer, der har påvirkning på de kritiske processer, bliver indarbejdet i tilgangen til business continuity. Dette vil også gøre identifikationen af kritiske IT-systemer lettere.

Hermed kan arbejdet med business continuity bruges som løftestang til at have en mere helhedsorienteret tilgang og til at sikre, at dette arbejde kan skabe yderligere forretningsværdi igennem procesfokus.

Hvordan kan vejen til en procesorienteret tilgang se ud? Thursday har nogle klare anbefalinger

  • Fokus på procesejerskab – sørg for tydeligt fastlagt ejerskab omkring kerneprocesser.
  • Kritikalitetsvurdering af processer – sæt klare kriterier for vurdering af kritikalitet. Kortlæg og prioriter kerneprocesser ud fra disse.
  • Centralt overblik – sikr centralt overblik over ikke bare IT-aktiver, men også f.eks. leverandører, ressourcer og services med afhængigheder til kerneprocesser.

I Thursday har vi et dedikeret team af managementkonsulenter med fokus på IT, digitalisering og compliance, herunder business continuity, som kan hjælpe jer på vej med en procesorienteret tilgang hertil. Hvis du vil vide mere, så kontakt Senior Manager Signe Christine Holbech Korsby.

Kontakt
Signe Christine Holbech Korsby
+45 20315090
Email Logo