FinOps – Få styr på omkostningerne i skyen!

Når valget er truffet om at omstille sit it-setup til en mere cloud-baseret tilgang, stilles samtidig en del nye krav til virksomheden; eksempelvis ift. omkostningsstyring eller monitorering for bl.a. at kunne sikre compliance.

FinOps er et samlebegreb for best practices og værktøjer, som benyttes til at håndtere finansielle aktiviteter i forbindelse med Cloud. Helt generelt er formålet at sikre, at virksomhedens ressourcer benyttes fornuftigt i relation til sit Cloud-setup. Men hvordan kommer man i gang med FinOps, og hvad kræver det af organisationen?

Her er tre skridt på vejen for at komme i gang med FinOps og sikre en fremtidig robust omkostningsstyring.

  1. Skab overblik: Første skridt for at blive proaktiv i tilgangen til omkostningsstyring er at få skabt et overblik over de nuværende omkostninger. Hvor bliver de genereret, og hvad driver dem – dette kan være øjenåbneren, der motiverer det videre arbejde. Vi anbefaler anvendelse af systemunderstøttet overblik med anvendelse af dashboards til øget indsigt.
  2. Konkretisér ambitionsniveauet for FinOps: At etablere FinOps er en modenhedsrejse, og det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv at implementere FinOps ned til mindste princip og højeste modenhed. Man bør gøre sig overvejelser om, hvor man ”sætter barren” baseret på ens nuværende modenhed samt ambition og derfra definere de nødvendige initiativer.
  3. Gør jer læringer: Erfaring viser, at forbrugsbaserede omkostninger i cloud kan være svære at forudse. For at skabe en bedre forståelse af omkostninger, bør man gøre sig læringer i et ”sandkasse-miljø” med et omkostningsloft. Her har man mulighed for at blive klogere på, hvordan omkostningerne udvikler sig ud fra de valg, man træffer i udvikling og arkitektur. Dette kan være startskuddet til en mere omkostningsfokuseret it-udvikling.

At benytte sig af Cloud stiller krav til et velfunderet setup, der sikrer hånd i hanke med licens- og forbrugsomkostninger genereret af cloud-løsninger samt optimering af aftaler med cloud-leverandører, og det er særligt her, at FinOps kommer ind i billedet.

I Thursday har vi et dedikeret team af management konsulenter med fokus på it og digitalisering herunder cloud, som kan hjælpe jer på vej med jeres FinOps-tilgang. Hvis du vil vide mere om, hvordan Thursday kan hjælpe med at sikre grundlaget for arbejde med omkostningsstyring i skyen, så kontakt partner Morten Lundberg Rasmussen.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo