Er din virksomhed klar til at rapportere på de nye miljømæssige mål under EU-taksonomien?

Som led i bestræbelserne på at reducere virksomhedernes negative klimapåvirkninger har EU stillet en række nye krav. Helt centralt har EU defineret nye værktøjer (ny EU-taksonomi), som skal støtte virksomhedernes omstilling til en mere bæredygtig produktion. EU-taksonomien er et lovpligtigt rapporteringskrav for virksomheder og finansielle institutioner, der nu skal oplyse, hvor stor en andel af deres omsætning, der skabes inden for bæredygtige forretningsområder.

Kravene introduceres af to omgange. Fra januar i år har virksomheder, der er omfattet af Non-Financial Reporting Directive (eks. banker og forsikringsselskaber) skulle rapportere på EU-taksonomiens seks miljømæssige mål, som bl.a. omfatter omstilling til cirkulær økonomi og modvirkning af klimaændringer. Fra januar 2025 skal også børsnoterede og statsligt ejede aktieselskaber samt en række større virksomheder med mere end 250 ansatte rapportere til myndighederne.

Her er tre gode råd til, hvordan du og din virksomhed kan komme i gang med arbejdet:

  • Kortlægning af virksomhedens kerneaktiviteter Identificer og kortlæg hvilke kerneaktiviteter i virksomheden, der omfattes af taksonomien, og vurder om disse opfylder kriterierne for hhv. ”væsentligt bidrag til bæredygtighed” og ”gør ingen væsentlig skade”.
  • Overholdelse af sociale minimumsgarantier Gennemfør undersøgelser for at sikre, at I undgår overtrædelse af de sociale minimumsgarantier, der er fastsat i taksonomien (f.eks. krav vedrørende menneskerettigheder, korruption, skatteforhold og fair konkurrence).
  • Vurdering af kerneaktiviteters bæredygtighed Beregn, hvor stor procentmæssig andel af virksomhedens omsætning, som er tilpasset taksonomien. Dette bruges til at rapportere på, hvor mange af virksomhedens kerneaktiviteter, der er bæredygtige.

I Thursday Consulting har vi fokus på nye regulatoriske udfordringer, der vil ramme danske virksomheder - særligt inden for bæredygtighedsområdet. Hvis du vil vide mere om EU-taksonomien og rapportering af samme, så kontakt ansvarlig for bæredygtighed i Thursday, Shadabi Zaman.

Kontakt
Shadabi Zaman
+45 24660922
Email Logo