Sådan bruger du data analytics til at øge salg og kundetilfredshed!

Historisk har banker været effektive til at sælge deres produkter og services til kunder i forbindelse med rådgivningsmøder og andre interaktioner. Dette har både skabt merindtjening til banken og understøttet kundetilfredsheden. I dag medfører kombinationen af øget arbejdspres hos kunderådgiverne og øget selvbetjening hos kunderne, at det bliver sværere at krydssælge.

Data analytics er en oplagt løsning, men vi ser ofte, at vejen til et effektivt setup er svær. Vi anbefaler en model, der bygger på følgende tre skridt:

 1. Start fokuseret med en lille pilot
  - Vælg et snævert område; helst et produkt med høj profitabilitet til et enkelt kundesegment og forstå hvilken data, der kan bruges til at forudsige kundebehov.
  - Etabler et tværfagligt team med både analytikere, teknikere og forretningseksperter, som kan arbejde hypotesedrevet med at bygge den første prædiktive model.
  - Vær forberedt på, at adgang til den rette data er et af de mest komplicerede skridt på rejsen.
 2. Engager forretningen tæt i testen
  - Udpeg en lille håndfuld af rådgivere, der kan teste og validere resultaterne, således at modellen kan optimeres.
  - Det er vigtigt at demonstrere effektiviteten, for det kan være svært at ændre den eksisterende måde at drive salg på, som typisk bygger på en årelang relation mellem rådgiver og kunde.
 3. Se det som en kompetence og ikke et projekt.
  - Det er vigtigt at lave en solid plan for at få de rette kompetencer på plads, således at udvikling af nye modeller bliver en integreret del af den daglige drift. Det er en rejse uden ende, og du bliver aldrig færdig.
  - Men tænk strategisk over rækkefølgen og hold fokus på at få skabt en ny, stærk salgskultur

Vi ser, at fokus på de rigtige kunder og salgsmuligheder giver både øget toplinje og effektivitet, men samtidig gør proaktiviteten også, at kunderne føler sig set og øger kundetilfredsheden.

I Thursday kan vi hjælpe dig med at realisere potentialet i data analytics og øge evnen til at krydssælge. Tag fat i Partner Nicklas Bing, hvis du vil inspireres, inden I går i gang – eller allerede er i gang.

Kontakt
Nicklas Bing
+45 29452305
Email Logo