Udnyt det fulde potentiale af jeres data​!

​Med den stigende grad af digitalisering er data ikke længere bare et værktøj, men et strategisk aktiv. ​Jagten på datadreven proaktivitet, procesoptimering og automatisering understreger vigtigheden i at have fokus på sit datagrundlag, og mange vil opleve, hvor udfordrende det er at udnytte potentialet af sine data fuldt ud.​

Området er stort, og rejsen bør starte med at gøre sig klart; hvad er det, vi vil med data? Når visionen er klar, kan der med fordel startes i det små og have for øje, hvordan målbilledet ser ud. ​Så hvordan kommer man bedst muligt i gang med at skabe værdi af sine data?​

Her er tre fokusområder du og din virksomhed kan bruge for at komme i gang med at dataarbejdet:

  1. Få rammerne på plads: Er de rette styringsmekanismer og processer på plads? Er dokumentation og ejerskab omkring data fyldestgørende defineret? Og har vi det rette ressourcer til at løfte arbejdet med data? ​
  2. Kontroller tilgængelighed og kvalitet: Er de nødvendige data tilgængelige og valide, og understøtter de formålet klart?​​
  3. Forstå dine data: Anses data som et aktiv og behandles derefter? Er det synligt i organisationen, hvordan data skaber værdi? Og er der fokus på den organisatoriske og kulturelle rejse det kræver?

​​Når data skal lægge til grund for vigtige beslutninger og værdifuld indsigt, er det vigtigt at tilliden til data er høj. Ovenstående fokusområder vil bidrage til dette, og på samme tid være et sikkert skridt i retningen mod brugen af data som et strategisk aktiv.

​​I Thursday har vi et dedikeret team af management konsulenter med fokus på it og digitalisering samt hvordan data kan skabe værdi. Hvis du vil vide mere om, hvordan Thursday kan hjælpe med at sikre det gode datagrundlag til jeres strategiske ambitioner, så kontakt partner Morten Lundberg Rasmussen

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo