Flere vækstvirksomheder ser potentiale i et investeringssamarbejde med større virksomheder!

Efter en periode med stigende renter og høj inflation oplever mange vækstvirksomheder, at det er blevet mere udfordrende at rejse kapital til sit vækstarbejde. Flere ser derfor nu mod Corporate Venture Capital (CVC) som en mulig løsning. CVC er en investeringsstrategi, hvor store virksomheder investerer i startups og mindre virksomheder med det formål at udnytte deres teknologi og vækstpotentiale. En af årsagerne til, at flere nu ser i retning af CVC-investeringer, er, at de traditionelle Venture Capital (VC) investeringer i 2022 faldt med 25 %, mens appetitten for investeringer i vækstvirksomheder stort set er uændret blandt CVC-investorer.

CVC-investeringer skal ses som en større strategisk beslutning for vækstvirksomheden, da man typisk binder sig til sin investor i højere grad end ved andre typer investeringer. Omvendt er der mange fordele ved at indgå et samarbejde eller partnerskab for begge parter. For skalerende virksomheder giver det mulighed for bl.a.:

  • at få adgang til nye markeder
  • at drage fordel af den viden og erfaring, som de store virksomheder har
  • at skabe en oplagt Exit-mulighed i fremtiden (opkøb)

For større virksomheder kan CVC være en metode til at få adgang til ny teknologi og innovation, nye kundebaser samt styrket branding.

Investeringer fra en CVC kan både have et strategisk og et return-on-investment (ROI) fokus. Det er anderledes end de mere regulære VC-fonde, hvor ROI er den primære driver.

Man skal være opmærksom på, at CVC kan være en kompleks investeringsstrategi, og det er vigtigt at overveje alle aspekter, inden man træffer en beslutning. Parterne bør derfor være meget transparente med deres visioner og forventninger for samarbejdet.

I Scaleup & Growth er vi eksperter i de skalerende virksomheders udfordringer og har en fleksibel tilgang til strategi, som bliver skræddersyet til jeres specifikke situation og behov. Hvis du vil vide mere, så kontakt ansvarlig partner Steen Morey Nellemann Olesen.

Kontakt
Steen M. N. Olesen
+45 30687627
Email Logo