Optimer jeres IT-indkøbsproces til en Cloud-fokuseret verden!

Cloud-løsninger har gjort deres indtog i mange virksomheder – drevet af ambitionen om øget agilitet, hurtigere time-to-market og muligheden for fokuserede løsninger til specifikke behov.

Tilgangen til softwareanskaffelse er dog som oftest ikke fulgt med eller tilpasset Cloud-løsninger, hvilket kan introducere problemstillinger og risici, der ikke håndteres hensigtsmæssigt.

Så hvordan kan man definere en styret Cloud-anskaffelsesproces, der sikrer tilstrækkelig håndtering af risici, inddrager relevante interessenter og samtidigt holder en fornuftig hastighed?

Her er tre gode råd til at sikre en effektiv Cloud-anskaffelsesproces:

  1. Risici og kritikalitet skal sætte taktstokken: Etablér overblik over risiko og konsekvens ved den nye Cloud-løsning, hvilket definerer den videre beslutningsproces.
  2. Involvér rette interessenter, når påkrævet: Baseret på god forståelse af risici kan interessenter og inputgivere involveres med varierende grad i analysen og beslutningsprocessen. Ikke alle beslutninger skal til direktion eller bestyrelse – men det er vigtigt at forstå hvilke, der skal. Etabler et Cloud-board med kompetencer til at træffe de rette beslutninger om Cloud-løsninger.
  3. Brug viden til at minimere tredjeparts-risiko: Forståelse af kritikalitet bør drive fokus for håndtering af tredjepartsrisiko. Såfremt en løsning er kritisk, skal omfanget af de indledende kvalitetstjek af løsning og leverandør have et særskilt fokus – men i ligeså høj grad skal processen for den løbende kontrol af leverandør samt exit-strategi være veldefineret.

Hos Thursday Consulting har vi erfaring fra en lang række opgaver med Cloud-anvendelse og –anskaffelse, samt hvordan Cloud-løsninger kan skræddersyes til unikke behov og udfordringer. Er du interesseret i at høre mere om anskaffelsesprocesser i forbindelse med Cloud-løsninger, så kontakt partner, Morten Lundberg Rasmussen.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo