Banen er klar til Cloud - ny EU-afgørelse lægger Schrems II i graven!

EU-Domstolens Schrems II-afgørelse i 2020 betød, at USA blev vurderet til at være et usikkert tredjeland uden tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for borgere i EU. Dette skabte usikkerhed blandt europæiske virksomheder omkring, hvordan man sikrede data, når der f.eks. blev benyttet cloududbydere baseret i USA.

Europæiske virksomheder har længe afventet en afklaring omkring disse udfordringer på EU-niveau. Denne er nu kommet i form af tilstrækkelighedsafgørelsen for EU-US, Data Privacy Framework (DPF).

Hvad betyder afgørelsen for jer?

DPF bringer nyt håb for transatlantisk dataudveksling, da afgørelsen slår fast, at USA sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for virksomheder, der har tilsluttet sig DPF. Hvilket blandt andet de store cloududbydere som Microsoft, Amazon og Google har.

De glædelige nyheder må dog ikke fjerne fokus fra, at der stadig er databeskyttelsesretlige forhold jf. GDPR, som man skal være opmærksom på.

Vi har tre gode råd i forbindelse med afgørelsen:

  • Undersøg DPF certificering: Amerikanske databehandlere skal certificere sig under DPF. Hvis den amerikanske databehandler ikke er certificeret, skal der fortsat etableres et overførselsgrundlag og udarbejdes en Transfer Impact Assesment (TIA) ved dataoverførsler – husk i denne forbindelse også underdatabehandlere.
  • Fornyet fokus på værdiskabende cloud-løsninger: DPF åbner igen op for sikker brug af amerikanske cloududbydere, og virksomheder bør overveje at kigge mere fokuseret mod skyen for at realisere it-strategiske målsætninger.
  • Gennemgang af eksisterende aftaler: Mange databehandlere og underdatabehandlere vil revidere deres standardvilkår. Sørg for at gennemgå og opdatere dine databehandleraftaler, så de er i overensstemmelse med de nyeste vilkår.

I Thursday har vi har et kompetent team, som kan hjælpe dig med forretningsmæssig- og teknisk rådgivning for at forstå, hvad afgørelsen betyder for din organisation. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt partner Morten Lundberg Rasmussen.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo