Organisatorisk samt it-transformation for skadesforsikringsselskab

Om kunden

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) forsikrer sømænd og andet personale mod arbejdsskader, når skibet sejler under dansk flag. UFDS er ejet af de danske rederier, der har tegnet forsikring hos UFDS.

Opgaven

UFDS transformerede organisationen gennem outsourcing af en række kritiske forretningsprocesser (skade, policeadministration og økonomi) til outsourcing partner, mens der sideløbende etableredes cloudbaseret it fundament / kontorplatform til den resterende organisation, samt lovpligtige kritiske nøglefunktioner til at støtte direktionen fremadrettet (compliance, intern audit, risikostyring og aktuariat)

UFDS ønskede bistand til at sikre en fyldestgørende og betryggende teknisk platform, samt en velbegrundet og underbygget proces for selektion af leverandør(er) til nøglefunktioner, samtidig med at aftale omkring overdragelse til outsourcing partner skulle kvalitetssikres, og den tekniske og operationelle migrering planlægges og eksekveres.

Thursday bistod med ovenstående i perioden medio 2021 til medio 2022 med programledelse, direktionssparring, samt operationel eksekvering på ovennævnte kerneområder.

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Relevant og nærværende proces for implementering af teknisk platform. Dette gennem styret dialog med implementeringspartner, så nødvendigt fokus på UFDS’ behov imødekommes – og ikke bare en standardiseret proces.
  • Transparens i proces omkring leverandørvalg vedrørende nøglefunktioner, så beslutningsgrundlag fremstår stærkt. Efterfølgende beslutning omkring leverandør kunne derfor ske på et oplyst, gennemarbejdet og sammenligneligt grundlag.
  • Et utrætteligt fokus på at sikre fremdrift og den nødvendige dialog med outsourcing partner og juridisk partner for at sikre et fyldestgørende aftalegrundlag og overtagelse af processer, medarbejdere og systemer.
  • Thursday har medvirket til at sikre den fremtidige tekniske platform, der imødekommer UFDS’ behov, en overdragelse til outsourcing partner er er sket smidigt, samt en organisering omkring nøglefunktionerne, der er værdiskabende

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Ordentlighed – Thursday bindeled mellem UFDS og en række leverandører – både tekniske og operationelle. Thursdays høje standarder for leverancer til kunden – rettidighed, kvalitet, relevans – skulle sikres hos konkrete leverandører, så UFDS oplevede en værdiskabende proces involverende alle parter. Dette blev sikret gennem kontinuerlig leverandørstyring og alignment med UFDS.

Nytænkning – vi forsøger at tænke ud af boksen i alt hvad vi leverer. På dette projekt indebar det bl.a. at ryste status quo ift. leverandørlandskab til kritiske nøglefunktioner – var eksisterende leverandør det åbenlyse valg eller kunne man finde bedre og mere relevant alternativ for kunden?

Vil du vide mere?
Robert Bo Jensen
+45 53538263
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby