Etablering af IT-porteføljestyring hos stor dansk offentlig kunde

Om kunden

Kunden er en større dansk offentlig virksomhed, som varetager en vigtig del af den danske infrastruktur. Arbejdet her er kritisk for Danmarks sammenhængskraft og er central i omstillingen til et grønnere Danmark.

Opgaven

Kunden havde behov for at rykke tættere sammen i IT-ledelsen for i fællesskab at danne fundamentet og rammerne for en mere velsmurt IT-projekteksekveringsmotor og et stærkere samarbejde med forretningen. Der var behov for rådgivning og strategisk forandringsledelse for at skabe enighed og engagement om mål og ambitioner for IT. Thursday faciliterede workshops med ledelsen og ledte arbejdet med etablering af mål, ambitioner, samt format for processer og governance for IT-porteføljestyring.

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Thursday strukturerede og styrede en plan for effektiv implementering, opdelt i flere delleverancer, som løbende skabte håndgribelig værdi for kunden.
  • Kunden arbejdede tæt sammen med Thursday gennem hele processen, og vi samarbejdede mod det endelige resultat, hvilket skabte et fælles ejerskab.
  • Thursday har medvirket til at skabe et solidt fundament for kundens rejse mod effektiv IT-porteføljestyring gennem rådgivning og støtte til change management.

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Fællesskab – Det var vigtigt for Thursday, at kunden selv tog del i udviklingen og ejerskab over slutresultatet. Derfor var kunden tæt involveret gennem hele leverancen.

Nytænkning – Thursday bidrog med rådgivning og sparring for at hjælpe kunden med selv at redefinere deres IT-porteføljestyring. Det var vigtigt for Thursday, at slutresultatet var værdiskabende, samt flyttede IT-organisationen i den rigtige retning.

Vil du vide mere?
Mads Brønden Wijngaard
+45 24820306
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby