Sampension – fundament for ibrugtagning af cloud services og platform

Om kunden

Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter med samlede aktiver på ca. 300 mia. kr. Sampensions ca. 300 medarbejdere servicerer deres 300.000 kunder, som tilsammen indbetaler mere end 8 mia. kr. årligt.

Opgaven

Sampension har vedtaget en cloud-first strategi, der skal understøtte målene i den besluttede IT-strategi. Sampension har defineret cloud-roadmap, tilgang til kendte regulatoriske udfordringer samt proces for anskaffelser.

Sampension ønskede nu sparring til operationalisering af cloud-strategi med fokus på organisering, roller og ansvarsområder, samt styring af omkostningerne i et cloud-setup.

Sampension har valgt en risikoafvejtet tilgang til cloudibrugtagning, og har dermed opbygget erfaring, mens man løbende afstemte forventninger i relation til eksempelvis compliance.

Sampension har endvidere hjemtaget IT-udviklingen på en række kerneområder, og er ved at opbygge en stærk IT-organisation. 

Alt dette var et solidt fundament at bygge videre på i relation til kompetencer og processer, når tilgangen til operationalisering af cloudstrategien skulle udformes.

Der var derudover behov for sparring og input til, hvilke parametre der var relevante at arbejde med, når indstillingen til direktionen om implementering af en central cloud-platform skulle udarbejdes. Her bistod Thursday med input til en struktur, der sikrede, at alle relevante dimensioner var tilstrækkeligt belyst, således at direktionen kunne træffe en kvalificeret beslutning.

Thursday skabte struktur i analysen og en proces der var godt afstemt med vores kapacitet. Indsatsområderne er blevet internaliseret og eksekveres på løbende, så vores cloud-first strategi kan implementeres så smidigt som muligt

Morten Lund Madsen
It-direktør

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Processen tog udgangspunkt i en forståelse af Sampensions nuværende situation og ambitioner om at tage Cloud i brug. Thursday definerede en række hypoteser for at fokusere og drive analysen ud fra Thursdays rammeværk om Cloud Assessment & Onboarding. Thursday samlede viden til udvikling af hypoteser gennem interviews med forretningen, IT og direktionen.
  • Nøgleinteressenter blev løbende inddraget, og mod slutningen stod vi tilbage med tre primære og fem sekundære initiativer, som skulle drive arbejdet videre.
  • Til hvert initiativ udviklede vi veldefinerede planer med klare tiltag, der kan bidrage til at bringe Sampension tættere på målbillede om operationaliseret ibrugtagning af cloud.
  • Centrale begreber som FinOps, CloudOps og DevOps blev afdækket som værende relevante fokusområder, og derfor var endelig anbefalinger og initiativer centreret omkring disse.

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Ordentlighed: Brugen af Thursdays Cloud rammeværk og IT operating model sikrede fuldstændighed i analysen af Sampensions cloud tilgang

Nytænkning: Tilgangen til analysen har været eksplorativ og formet sig efter de emner, der kom frem i interviews, workshop og gennem afklaringsmøder

Fællesskab: De udvalgte fokusområder var i høj grad et resultat af et fælles arbejde mellem Thursday og Sampension for at arbejde sig hen imod de initiativer, der var de rigtige i den givne kontekst

Vil du vide mere?
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby