Ny faktureringsplatform og operating model hos Euronext Securities

Om kunden

Euronext ejer og driver infrastruktur til handel med værdipapirer i en række Europæiske lande dvs. børser, clearing huse og værdipapircentraler. Derudover er Euronext noteret på børsen i Paris og har en markedsværdi på ca. 7.7 b EUR. Euronext har haft en opkøbs- og integrationsstrategi på værdipapircentraler og købte i 2020 danske VP Securities (tidl. Værdipapircentralen) for at integrere dem i Euronext Securities, der i dag består af 4 værdipapircentraler. En del af rejsen er at konsolidere disse på samme teknologiske platform, således at en række forretnings- og omkostningsmæssige synergier kan materialiseres.

Opgaven

Euronext Securities ønskede at implementere en ny fælles platform og operating model for fakturering af deres kunder på tværs af fire lande. Udover opnåelse af synergier og kvalitetsløft var formålet at imødekomme nye compliancekrav fra ECB, som skal være fuldt implementeret i 2024. Den nye platform skal hjælpe med at:

  1. Adressere høj operationel risiko – tidligere er fakturering er sket ud af et mainframe system, hvor transparens og fleksibilitet har været en udfordring
  2. Understøtte det kommercielle fokus – både på nye produkter og standardisering Den nye faktureringsløsning er leveret af en italiensk systemleverandør, og projektet har desuden omfattet intern etablering af en cloud baseret data sø og flyt af data hertil fra legacy systemer. Projektledelse og leverandørstyring har været leveret af Thursday

Thursday har bidraget med sikker styring af projektet gennem proaktiv risikostyring og issue håndtering. Thursday har sikret fremdrift i et forretningskritisk og kompliceret internationalt projekt. Desuden har Thursday udvist godt forståelse for vores forretning, og turde udfordre os i udarbejdelsen af vores fremtidige operating model, hvilket vi forventer vil bidrage positivt til vores forretningsmæssige forankring af projektet

Niels Hjort Rotendahl
CEO

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Thursday været ansvarligt for at lede projektet på kundens vegne og har bidraget med solid metode til projektstyring ved at trække på erfaringen fra mange tilsvarende projekter.
  • Metode og rammeværktøjer har sikret et velkørende projekt med stram risiko- og leverandørstyring, der leverer som planlagt. Ved at trække på Thursdays mange års erfaring er det lykkedes at undgå klassiske faldgruber. Faresignaler er  ligeledes tidligt blevet opfanget, så udfordringerne blev adresseret tidligt. Således er den ønskede fremdrift sikret hele vejen gennem projektet.
  • Thursday har endvidere udviklet en ny operating model på tværs af organisationen, herunder design af understøttende forretningsprocesser, og bidraget til den nødvendige implementering.

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Ordentlighed: Vi indgik i et meget tæt samarbejde med kunden og blev betroet en nøglerolle med projektledelse, hvilket vi kvitterede med en succesfuld leverance

Nytænkning: I dette projekt forsøgte vi at tænke operating model på en ny og skalerbar måde, der giver mulighed for nem integration af eventuelle udvidelser

Vil du vide mere?
Ola Mortensen
+45 30687630
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby