Outside-in perspektiver i forbindelse med nyt pensionsprodukt

Om kunden

AP Pension er et dansk, kundeejet pensionsselskab med hovedsæde i Nordhavn. Selskabet er Danmarks fjerdestørste pensionsselskab og formidler mere end 400.000 kunders formuer med en samlet værdi på omkring 180 mia. kr.

Opgaven

AP Pension købte i 2022 et nyt kernesystem, som skal være med til effektivt at håndtere kundernes policer. I forbindelse med kravstilling til det nye kernesystem ønskede AP Pension et outside-in perpsektiv på firma- og slutkundernes oplevelse af AP Pensions produkter og services.

Målet var at kunne fremtidssikre AP Pension i kravstillingen til det nye kernesystem, i forhold til udvikling af fremtidens produkter og servicering hos AP Pension. Thursday drev over tre måneder en beslutningsproces omkring fremtidige produkter med udgangspunkt i at forstå kundernes behov, og der igennem facilitere beslutninger omkring det gode produktvalg samt digitalisering og servicering med kunden i fokus.

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Thursday fik drevet en beslutningsproces, som gjorde, at kunden fik truffet en række beslutninger om krav til nyt kernesystem, som baserede sig på indsigter i kundernes nuværende og fremtidige behov. Her igennem fik AP Pension simplificeret deres fremtidige produktpalette, således at fremtidens produktudbud i højere grad understøtter kundernes behov bredt set, samt gør det nemmere at være kunde hos AP Pension i fremtiden. AP Pension havde desuden efter projektets afslutning fået vigtige og relevante indsigter, der blev anvendt til at træffe en række strategiske beslutninger mht. til den fremtidige digitale udvikling og kundens behov for servicering, som skal være med til at styrke kundeoplevelsen hos AP Pension.
  • I Thursday er det vigtigt for os, at vores leverancer skaber reel og brugbar værdi hos kunden. Derfor arbejdede vi agilt efteren sprintbaseret tilgang. Vi havde gennem projektleverancen løbende dialog med forretningen omkring behov og løsninger og tilpassede leverancen til forretningens behov gennem ugentlige workshops og interviews med relevante interessenter – fra ledelsen til dybt nede i forretningen.
  • Løbende dialog og transparens var nøglen til det succesfulde projekt og var med til at understøtte en fremtidssikret kravstilling til det nye kernesystem samt åbne en dialog omkring fremtidig produktpalette og serviceringsløsninger.

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Nytænkning: Vi havde stort fokus på nytænkning gennem hele leverancen i vores løsninger og perspektiver på kundeoplevelsen hos AP Pension. Det var centralt for leverancen at balancere mellem den dybe brancheforståelse og markedskonformitet på den ene side og tænke-ud-af-boksen løsninger og fremtidens kundebehov på den anden side.

Leverance: Det var vigtigt for os ikke blot at levere et ordentligt produkt af høj kvalitet, men også at have en ordentlig og tillidsfuld relation til kunden. Det krævede åbenhed og transparens samt tid og ressourcer i at lytte aktivt til forretningen hele vejen igennem.

Ordentlighed: Vi ønsker med vores leverance at levere et produkt, som taler ind i et ønske om at forbedre oplevelsen som pensionskunde i Danmark. Vi har et brændende ønske, om at flere mennesker forstår og tager stilling til deres pension, og vi tror på,at pensionsselskaberne har en central rolle i et styrket samfund, som kan bære den kommende ældrebyrde.

Vil du vide mere?
Nicklas Bing
+45 29452305
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby