AL Markets

Om kunden

Arbejdernes Landsbank (AL) er en dansk værdidrevet SIFI-bank, er blandt de seks største danske pengeinstitutter og er kendt som værende danskernes foretrukne bank. AL leverer full-service og finansielle løsninger for både privatkunder, foreninger og virksomheder, og banken har et klart mål om at forblive en ansvarlig, konkurrencedygtig og slutkundefokuseret bank.

Opgaven

Thursday blev inviteret ind til at lave en organisatorisk analyse med henblik på at udarbejde forslag til en reorganisering og optimering af AL’s Capital Markets afdeling for at sikre en motiveret, effektiv, fremtidssikret og stadig kundefokuseret organisation. Med afsæt i bankens strategi, aktuelle forretningsplaner og identificerede udfordringer i Markets, analyserede vi gennem Thursday’s organisationsanalyse- og designrammeværk afdelingens Operating Model, værdikæder, nuværende organisering samt strategisk vigtige kapabiliteter. Dette muliggjorde, at vi slutteligt lykkes med at designe en fremtidig organisering med renere snitflader mod kunderne samt overdragelse af back office opgaver til bankens operationel excellence center.

Thursdays tilgang og tilførte værdi til kunden

  • Thursday's analysemetode tog udgangspunkt i en hypotesedrevet og involverende tilgang, hvor formålet var at analyse og optimere bankens Capital Markets afdeling for at sikre en modernisering af Operating Model, et stadig stærkt slutkundefokus og et effektivt procesapparat med klare grænsesnit.
  • I samarbejde med afdelingens ledelse skabte vi en køreplan og et optimalt organisationsdesign efter principper, der kan øge afdelingernes sammenhæng til bankens overordnede strategi samt fremtidige forretning og værditilbud.  

Hvordan vores værdier kom i spil under samarbejdet

Leverance: Vi har gennem analysen haft et tæt og involverede samarbejde med afdelingens ledelse samt direktionen for bedst muligt at validere observationer, co-create løsninger og sammen designe den mest optimale organisering.

Nytænkning: Der har været stort fokus på nytænkning gennem hele leverancen, hvor vi bl.a. har arbejdet med en sprintbaseret analysetilgang, hvilket sikrede løbende kvalitetssikring, forankring og kundetilfredshed.

Ordentlighed: Fra start har vi haft et klart fokus på ikke blot at levere et ordentligt produkt af høj kvalitet, men også at have en tillidsfuld relation til kunden undervejs.

Vil du vide mere?
Robert Bo Jensen
+45 53538263
Email Logo

Øvrige cases

Se alle cases
Thursday Logo
Thursday Consulting P/S
Trekronergade 126H, 3.
2500 Valby