Hvordan kan IT-porteføljestyring sikre effektiv udnyttelse af dine IT-ressourcer?

I dag oplever IT-ledere stor efterspørgsel efter organisationens IT-ressourcer, og mange ledere mangler værktøjer, der giver et samlet overblik over alle IT-projekter på tværs af organisationen. IT-porteføljestyring kan give dét indblik, hvis det implementeres korrekt.

IT-porteføljestyring skal sikre, at projekter er afstemt med virksomhedens strategi, at ressourcer bliver brugt effektivt, og at projekter har den fremdrift, der forventes i forhold til tidsplan og budget.

Det er vigtigt at finde den tilgang til IT-porteføljestyring, der giver den rette balance mellem kontrol og autonomi for virksomheden. Her er tre konkrete områder, som du og din virksomhed bør have fokus på, når I implementerer eller optimerer jeres IT-porteføljestyring:

  1. Prioriteringsmodel: Porteføljestyringsgruppen og IT-ledelsen bør have en fælles forståelse af, hvordan man praktisk prioriterer initiativer og efter hvilke parametre. Anvend f.eks. en model med 5 parametre, som et projekt kan tildeles en samlet score ud fra, og prioritér projekterne efter denne score.
  2. Ressourceoverblik: Central detailstyring forudsætter et stort ressource- og kompetenceoverblik på tværs af IT-området. Et simplere alternativ kan være at overlade ressourceallokering til de selvstændige IT-enheder, men det koster på graden af kontrol, som IT-porteføljestyregruppen besidder.
  3. Rapporteringsstruktur: Afklar detaljeringsgrad i statusrapporteringer fra projekter, for selvom det er vigtigt, at porteføljestyregruppen træffer beslutninger på et oplyst grundlag, kan detaljeret indsigt være unødigt tidskrævende for projektansvarlige at levere, hvis porteføljestyregruppen reelt kun har behov for status på overordnede parametre.

Ikke to IT-organisationer er ens, og det samme gælder for graden af kontrol, som IT-ledelsen har behov for at have over projekter. Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med optimering eller implementering af sin IT-porteføljestyring sætter sit ambitionsniveau og klarlægger, hvad det kræver af hele IT-organisationer at nå dertil.

Uanset hvad jeres behov er, har vi hos Thursday Consulting et team af specialister i IT-strategi og IT operating models, der med afsæt i dyb faglighed og praktisk erfaring kan hjælpe jer videre med IT-porteføljestyring. Hvis du vil høre mere om at sikre effektiv udnyttelse af dine IT-ressourcer gennem IT-porteføljestyring, så kontakt ansvarlig partner i Thursday Consulting, Morten Lundberg Rasmussen​.

Kontakt
Morten Lundberg Rasmussen
+45 51901992
Email Logo